پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا می توانید برای شطرنج استخدام شوید؟

چند مدرسه خوب به طور فعال شطرنج بازان را جذب می کنند و به همان اندازه که در یک ورزش بدنی خوب هستند، در شطرنج هم بازیکنان قوی را نسبت به سایر داوطلبان ترجیح می دهند.
همچنین، یک بازیکن دارای عنوان متمایز خواهد شد، چرا که مطمئناً زمانی که در مقابل کمیته پذیرش قرار می گیرید، کمک خواهد کرد.

سایر مطالب پیشنهادی :