پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

شطرنج در مورد زندگی به شما چه می آموزد؟

با بازی شطرنج، بچه‌ها یاد می‌گیرند که عمیقاً درباره تصمیم‌هایی که می‌گیرند فکر کنند و اینکه این انتخاب‌ها چگونه ممکن است بر آنها یا دیگران تأثیر بگذارد. در حالی که بازی شطرنج همیشه در برابر حریف است، یادگیری پیش‌بینی حرکات دیگران می‌تواند به بچه‌ها کمک کند تا همدلی کنند و یاد بگیرند که اگر در جای نفر دیگر باشند چه می‌کنند.

سایر مطالب پیشنهادی :