پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

یک داور شطرنج چه می کند؟

داور مردی است که برای باشگاه‌های شطرنج رویارویی ها را تعیین می‌کند، با تغییر دادن بازی‌ها با عدم نمایش‌ها برخورد می‌کند و به طور کلی آرامش را حفظ می‌کند.

سایر مطالب پیشنهادی :