پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آچمزی در شطرنج چیست؟

آچمز تاکتیکی است که می توانید از آن برای محدود کردن یک یا چند مهره حریف استفاده کنید. شما می توانید این کار را با حمله به مهره های بازیکن دیگر انجام دهید، به گونه ای که در صورت حرکت مهره مورد حمله، به شما امکان می دهد ، آسیب پذیری بسیار بیشتری را ببینید.

سایر مطالب پیشنهادی :