پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چند بار می توانید نام خود را در chess.com تغییر دهید؟

به تنظیمات بروید و پروفایل خود را پیدا کنید. روی تغییر نام کلیک کنید و نام کاربری جدید خود را تایپ کنید اما به یاد داشته باشید که فقط یک بار می توانید نام کاربری خود را تغییر دهید.

سایر مطالب پیشنهادی :