پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

سوپر استاد بزرگ کیست؟

سوپر استادان بزرگ بازیکنانی هستند که ریتینگ آنها - اعداد عملکردی که برای ایجاد رنکینگ استفاده می شود - از 2700 عبور کرده است اما اساتید بزرگ ریتینگ های بالای 2500 دارند. 24 سوپر استاد بزرگ وجود دارد، با 16 نفر دیگر در 20 امتیاز از ریتینگ 2700.

سایر مطالب پیشنهادی :