پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا بازی بوریس اسپاسکی خوب است؟

در ابتدای بازی خود ، بوریس اسپاسکی ، به طور دقیق رتبه فیده 2690 را (در ژانویه 1971) داشت. در کل، بوریس اسپاسکی بازیکن بزرگی بود و اکنون ، در سن 83 سالگی بازیکن بسیار بسیار خوبی است. او در سال 1937 در لنینگراد متولد شد و او یکی از چندین بازیکن بزرگی بود که از شوروی سابق بیرون آمد.

سایر مطالب پیشنهادی :