پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها


آیا شطرنج سریع برای یادگیری خوب است؟

شطرنج سریع برای تست بازی گشایشی و تاکتیکی عالی است وقتی شما بازی‌های بیشتری را انجام می‌دهید، بنابراین مطالب بیشتری را دریافت کرده و می‌توانید آن‌ها را تجزیه و تحلیل و بهبود بخشید.
بازی های کلاسیک نیز عمیق تر می شوند و این دارای اهمیت است چرا که اگر یکی از بازی های کلاسیک را انجام دهید، زمان بیشتری خواهید داشت و این به معنای خطاهای کمتر است.

سایر مطالب پیشنهادی :