پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها


بابی فیشر چند ساعت شطرنج بازی می کرد؟

وقتی فیشر به عنوان یک شطرنج باز پیشرفت کرد، از مادرش فاصله گرفت. در سال 1962، او شروع به زندگی به تنهایی در آپارتمان خانوادگی کرد (مادرش و جوآن از خانه نقل مکان کرده بودند). فیشر کارش را با اختصاص 14 ساعت در روز شروع کرد.

سایر مطالب پیشنهادی :