پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا یک کودک 7 ساله می تواند شطرنج بازی کند؟

بدون محدودیت سنی افراد در هر سنی می توانند شطرنج بازی کنند.
حتی یک استاد می تواند از بازی با یک تازه کار چیزی بیاموزد و یک کودک 7 ساله می تواند با بازیکنان همسال خود بازی کند.

سایر مطالب پیشنهادی :