پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا برای خواندن کتاب های شطرنج به صفحه شطرنج نیاز دارید؟

بله. شما حتی نیازی به حرفه ای بودن ندارید. پس از درک و تمرین حاشیه نویسی استفاده شده در کتاب ها، می توانید مهره ها را در حال حرکت و در موقعیت های پایانی بدون استفاده از صفحه مجسم کنید. همچنین هنگام بازی باید این کار را انجام دهید وگرنه هرگز نمی توانید به بیش از یک حرکت جلوتر فکر کنید.

سایر مطالب پیشنهادی :