پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

در چه صورت بازی شطرنج مساوی می شود

از شرایط تساوی در شطرنج می توان به چند مورد اشاره کرد: از جمله 1- قانون 50 حرکت 2– سه موقعیت تکراری و 3- تساوی به صورت توافقی

یکی از قوانینی که منجر به تساوی می شود قانون 50 حرکت می باشد که یعنی اگر در یک بازی 50 حرکت انجام شود بدون آنکه مهره ای زده یا گرفته شود و یا پیاده ای حرکت کند هر یک از طرفین حق اعلام تساوی دارند. شرایط دوم تساوی این است که اگر یک پوزیسیون و یک حرکت 3 بار انجام شود هر یک از طرفین حق اعلام تساوی دارند. یکی دیگر از مواقعی که بازی مساوی می شود این است که طرفین به طور توافقی بازی را مساوی اعلام کنند.

سایر مطالب پیشنهادی :