پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا شطرنج برای دانشگاه خوب است؟

در فرآیند پذیرش در کالج، شطرنج به عنوان یک مکمل مثبت برای هر لیستی از فعالیت ها دیده می شود. شرکت در باشگاه‌ها، سازمان‌ها یا مسابقات شطرنج بسیار بیشتر از یک مسابقه است. اگر شطرنج برای شما مهم است، پس باید بخش مهمی از درخواست کالج شما باشد.

سایر مطالب پیشنهادی :