پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا شطرنج یک بازی خنده دار است؟

شطرنج خسته کننده نیست بلکه یک بازی مردانه متفکرانه و به دور از ترس است. همچنین با توجه به ارزشی که دارد، در برخی کشورها شطرنج بازان از احترام بالایی برخوردارهستند.

سایر مطالب پیشنهادی :