پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا تیگران پطروسیان زنده است؟

خیر او متولد 1929 و در سال 1984 فوت شد.