پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

در بازی شطرنج فیل چگونه حرکت می کند

فیل به صورت قطری و مورب حرکت میکند. هر بازیکن شطرنج دارای دو مهره فیل است، یک فیل که فقط در خانه های سیاه حرکت میکند و یک فیل که فقط در خانه های سفید حرکت می کند.

در بازی شطرنج فیل چگونه حرکت می کند

اگر در مسیر حرکت فیل، مهره حریف وجود داشته باشد می تواند آن را بگیرد اما یک نکته را به یاد داشته باشید که مهره فیل نمی تواند از روی دیگر مهره ها بپرد.

هر چه مسیر حرکت فیل ها باز باشد گستره عمل آنها بیشتر شده و یک سری از گشایش ها خوراک فیل ها است البته به شرطی که مهره های خودی از جمله پیاده ها در سر راه او قرار نگرفته باشند.

سایر مطالب پیشنهادی :