پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چگونه شطرنج باز حرفه ای شویم

با رعایت سری نکات میتوانیم یک شطرنج باز حرفه ای شویم.
شاه حریف را کیش نکنید.
شاه را در قلعه قرار دهیم.
از مهره پیاده بیشتر استفاده کنیم.
قلعه را در جناح شاه قرار دهیم.
از گرفتن قلعه حریف جلوگیری کنید.
با رعایت این نکات میتوانیم بازی خود را حرفه ای نشان دهیم.

سایر مطالب پیشنهادی :