پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چیدمان شطرنج چگونه است

نحوه چیدمان شطرنج به گونه ای است که 8 سوار در ردیف اول چیده میشوند و بعد 8 پیاده در جلوی ان ها قرار میگیرند.

مهره قلعه در خانه a , h قرار میگیرند در ردیف اول و مهره اسب در خانه b,g و مهره فیل در خانه c, f قرار میگیرند شاه در خانه d و وزیر خانه e و نکته مهم این است که همیشه شاه سفید در خانه سیاه قرار میگیرد و شاه سیاه در خانه سفید .

چیدمان شطرنج چگونه است

سایر مطالب پیشنهادی :