پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا پل مورفی الکلی بود؟

بله او الکلی بود. پل مورفی در یک مسابقه با استنلی، 100 دلاری برنده شد و این پول را به همسر باردار استنلی داد. مورفی می دانست که استنلی مشروبات الکلی دارد و پول را برای مشروبات الکلی خرج کرده است. او 20 سال آخر خود را به دلیل اعتیاد به الکل در بیمارستان های نیویورک و خارج از آن گذراند.

سایر مطالب پیشنهادی :