پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

شطرنج کجا ساخته می شود؟

شطرنج در قرن هشتم در هند اختراع شد. سپس آن را چترنگ می نامیدند و در طول قرن ها توسط اعراب ، ایرانیان و سپس توسط اروپایی های قرون وسطایی نام مهره ها و ظاهر مهره ها تغییر کرد تا شبیه به دربار انگلیسی شود.

سایر مطالب پیشنهادی :