پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چگونه شطرنج باز ماهری شویم

وقت و زمان خود را به اموزش اختصاص دهیم ساختاری مناسب با شرایط خودمان را طرح ریزی کنیم و در مسابقات واقعی و رسمی شرکت کنیم تا پیشرفت داشته باشیم بدون مسابقات انتظار مهارت نداشته باشیم انالیز و تحلیل بازی خود این امکان را به ما میدهد تا بتوانیم پوزیسین های زیادی را در خودمان به وجود بیاوریم و ان ها را تقویت کنیم

سایر مطالب پیشنهادی :