پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

در بازی شطرنج وقتی سرباز به آخر برسد

پیاده یا سرباز در شطرنج تنها مهره ای هستند که اگر به عرض آخر برسند می توانند ترفیع درجه پیدا کنند و به اختیار خود به یکی از مهره های فیل، اسب، رخ و حتی وزیر ترفیع یابند، صرف نظر از اینکه چنین مهره ای قبلا زده شده باشد یا موجود باشد، پیاده نمی تواند به شاه یا پیاده ترفیع یابد.

سایر مطالب پیشنهادی :