پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چگونه با شطرنج بازی کنیم

بازی شطرنج توسط دو نفر انجام می شود که روبروی یکدیگر می نشینند و شروع به بازی می کنند. برای بازی کردن کافیست در ابتدا نحوه چینش مهره ها را یاد بگیریم و سپس مکان هر مهره و نحوه حرکت هر کدام را بدانیم.

ردیف دوم از سمت شما با مهره های پیاده پر می شود و در ردیف اول از سمت چپ به ترتیب مهره های رخ، اسب، فیل، وزیر، شاه، فیل، اسب و رخ قرار می گیرند. مهره های یک طرف سفید رنگ و مهره های دیگری سیاه رنگ است و باید طوری مقابل هم قرار گیرند که انگار جلوی آینه قرار دارند یعنی وزیر در مقابل وزیر و شاه در مقابل شاه.

سایر مطالب پیشنهادی :