پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چگونه عالی شطرنج بازی کنیم

برای بازی عالی باید یک سری نکات را رعایت کنیم :
مثلا از تکان دادن مجدد مهره ها خودداری کنیم ووزیر خود را در پشت مهره های سرباز قرار دهیم برای محافظت از ان وبتوانیم ارتباط بین رخ ها را میسر کنیم
از حرکت دادن غیر ضروری مهره های سرباز پرهیز کنیم
به سرعت شاه را به قلعه ببریم و .... با استفاده از این نکات میتوانیم بازی عالی داشته باشیم

سایر مطالب پیشنهادی :