پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چرا جودیت پولگار اینقدر خوب بود؟

امروزه نام جودیت پولگار فراتر از دنیای شطرنج شناخته شده است. او در طول دوران استثنایی خود در شطرنج، این تصور را که زنان قادر به رقابت با مردان در شطرنج نیستند، رد کرد. او همچنین جوانترین شطرنجبازی بود که در سال 1989 به فهرست 100 بازیکن برتر فیده، در سن 12 سالگی و در رتبه شماره 1 راه یافت.

سایر مطالب پیشنهادی :