پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

مات در شطرنج یعنی چه

مات ، موقعیتی در بازی است که در آن شاه مستقیماً توسط مهره حریف تهدید می شود و هیچ راه حلی برای دفاع ندارد. و توسط مهره دیگری اسیر شوید. وقتی این اتفاق می افتد، شاه باید حرکت کند یا مهره ای که به شاه حمله می کند باید کشته شود تا بازی ادامه پیدا کند.

سایر مطالب پیشنهادی :