پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

شطرنج یک مهارت است یا استعداد؟

قطعاً این یک مهارت آموخته شده است.
افراد ممکن است استعداد ذاتی برای آن داشته باشند، اما هیچ کس، نمی تواند صرفا با نگاه به صفحه شطرنج و بدون یادگیری و آزمون و خطا بازی کند.

سایر مطالب پیشنهادی :