پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

شطرنج چه نوع ورزشی است

شطرنج ورزشی فکری و ذهنی است که در آن دو بازیکن با استفاده از یک صفحه مربع شکل و تعدادی مهره با هم بازی می کنند. صفحه شطرنج شامل 64 خانه هم اندازه است و هر شطرنج باز 16 مهره دارد. خانه های صفحه از مربع های سفید و سیاه ساخته شده. و همچنین مهره ها با جنسهای مختلف و با رنگ سفید و سیاه از هم جدا میشوند

سایر مطالب پیشنهادی :