پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

من شطرنج بازی می کنم به انگلیسی

هنگامی که میخواهید آموزش شطرنج را به صورت کامل فرا بگیرید با این مشکل مواجه می شوید که بیشتر منابع انگلیسی هستند پس بهتر است انگلیسی را بیاموزید و آموزش شطرنج از آن استفاده کنید طبق نظر مدرسین این رشته بهتر است شما با یک دیکشنری تخصصی شطرنج تمام اصطلاحات شطرنجی را به انگلیسی فرا بگیرید تا در بازی های آنلاین با بازیکن های انگلیسی زبان به راحتی بتوانید بازی کنیم و این کار مسیر رشد شما را بسیار افزایش میدهد.

سایر مطالب پیشنهادی :