پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

شطرنج به چندروش بازی میشود

بازی شطرنج از نظر تقسیم بندی زمانیِ فدراسیون جهانی شطرنج به ۳ دسته تقسیم شده است: 1- شطرنج استاندارد 2- شطرنج سریع و 3- شطرنج بلیتز. در بسیاری از سایتها انواع دیگری از شطرنج نیز وجود دارد مانند شطرنج بولت که زمان آن دو دقیقه یا کمتر از آن است.

سایر مطالب پیشنهادی :