پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

شطرنج ابداع کجاست

باید بگوییم که صاحب نظران زیادی وجود دارند که هرکس بر یک باور است. برخی عقیده دارند که شطرنج ابداع هندی ها می باشد و بعد وارد غرب شده است و هرکشور تغیراتی در ان اعمال کرده اند.

سایر مطالب پیشنهادی :