پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا گرفتن آنپاسان اختیاری است؟

گرفتن آنپاسان اختیاری است اما اگر تنها حرکت قانونی باقیمانده آنپاسان باشد اجباری است و باید انجام شود. 

به طور مثال تنها حرکت قابل انجام در شکل زیر برای مهره سیاه آنپاسان است :

زمانی که آنپاسان تنها حرکت قانونی ممکن است

زمانی که آنپاسان تنها حرکت قانونی ممکن است

منبع : chess.stackexchange.com

سایر مطالب پیشنهادی :