پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چرا مرکز کنترل در شطرنج اهمیت دارد؟

اهمیت "مرکز" صفحه شطرنج اغلب برای مبتدیان تاکید می شود، اما دلایل آن همیشه توضیح داده نمی شود. یکی از دلایلی که مرکز مهم است این است که مهره های شطرنج خانه های بیشتری را از مرکز کنترل می کنند، بنابراین معمولاً در آنجا بهتر است که قرار گیرند.

سایر مطالب پیشنهادی :