پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

شطرنج چند قطر دارد

برای بررسی قطر مربع باید کمی دانش ریاضی داشته باشید. با اتصال دو ضلع روبروی مربع به قطر بزرگ صفحه شطرنج دست پیدا می کنید. و برای پیدا کردن بقیه قطر ها بصورت مورب خانه های سفید را به هم وصل کنید تا در هر قسمت از قطر بزرگ سه قطر کوچتر ساخته میشود که در کل میتوان در صفحه هفت قطر را بدست آورد.

سایر مطالب پیشنهادی :