پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

شطرنج چه فایده هایی دارد

در اینجا میتوانیم چند فایده مهم شطرنج را بیان کنیم :
1- شطرنج ای کیو را افزایش می دهد
2- هردو طرف مغز یعنی نیم کره چپ و راست را پرورش می دهد
3- حافظه را افزایش می دهد
4- از آلزایمر جلوگیری می کند
5- توانایی خواندن را افزایش می دهد
6- به ما قدرت برنامه ریزی وپیش بینی سریعتر می دهد
7- ما را خلاق می کند
8- تقویت وایجاد اعتماد به نفس در کودکان

سایر مطالب پیشنهادی :