پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

در شطرنج چند وزیر میتوان داشت

در حالت تئوری یک بازیکن در صورتی می تواند 9 تا مهره وزیر داشته باشد که پیاده های او به عرض آخر برسند، آن وقت می تواند آنها را به هر مهره ای ترفیع دهد صرف نظر از اینکه چنین مهره ای قبلا زده شده باشد یا موجود باشد. البته این سناریو بسیار نامحتمل است، چرا که این اتفاق کم پیش می آید و کمتر کسی می تواند پیاده های خود را به عرض آخر برساند مگر در بازی های آماتور.
برخی از شطرنج های موجود در بازار دارای وزیر اضافی برای ترفیع پیاده هستند تا در صورت نیاز استفاده شوند.

سایر مطالب پیشنهادی :