پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

شطرنج چند ترم دارد

اینکه شطرنج چند ترم دارد در هر حوزه ای متفاوت است ولی میتوانیم طبق یک دسته بندی بگویم که 9 ترم دارد:
1- مبانی
2- تاکتیک و ترکیب
3- شروع بازی اولیه (سفید)
4- آخر بازی مقدماتی
5- شروع بازی دو تکمیلی (سفید)
6- وسط بازی مقدماتی
7- شروع بازی سیاه
8- وسط بازی پیشرفته
9- هنر آنالیزوروانشناسی در شطرنج

سایر مطالب پیشنهادی :