پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

قدمت شطرنج چند سال است

مورخان در زمینه شناسیی قدمت شطرنج نقطه نظرات مختلفی دارند ولی با کشف اطلاعات تاریخی بیشترشان قدمت شطرنج بیش از ۱۵۰۰ سال موافق هستند. این قدمت برای یک بازی بسیار زیاد است و میتوان از این بازی به عنوان بازی تاریخی نام برد که در اکثر کشورهای جهان چرخیده و دستخوش تغییرات بسیار زیادی بوده تا به شیوه و استاندارد امروزی خود رسیده است.

سایر مطالب پیشنهادی :