پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

ملکه شطرنج چند فصل است

موفقیت سریال گامبی وزیر در این است که تنها یک فصل هفت قسمتی از آن متشر شده است کارگردان این مجموعه ادعا دارد داستان های زیادی را برای نقش اصلی این سریال آماده دارد و در فصل دوم آماده تصویر کشیدن آن است. دلیل کوتاهی این مجموعه در فصل اول آنالیز فیوریت مخاطبان بوده است که تا چه حد جذب چنین سریالی خواهند شد.

سایر مطالب پیشنهادی :