پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

سرباز شطرنج چجوری میزند

پیاده با نام سرباز نیز شناخته می شود و ضعیف ترین و کم ارزش ترین مهره شطرنج است و توانایی حرکت کمی دارد. اگر جلوی پیاده خالی باشد  می تواند یک خانه به جلو برود . اگر پیاده از جای اول خود حرکت نکرده باشد می تواند در اولین حرکت به انتخاب خود یک و یا دو خانه به سمت جلو حرکت کنید. ولی بعد از آن فقط می تواند یک خانه جلو برود. 

سایر مطالب پیشنهادی :