پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چرا روسیه ای ها در شطرنج خوب هستند؟

دلایل متعددی وجود دارد که چرا روس ها شطرنج بازان خوبی هستند. این دلایل به قرن ها پیش برمی گردد و ریشه در محیط اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی آن زمان دارد. در دوران اتحاد جماهیر شوروی ، شطرنج بسیار بیشتر از یک بازی ساده یا سرگرمی بود.

سایر مطالب پیشنهادی :