پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چگونه کتاب های شطرنج را یاد بگیرم؟

راه مناسب برای یادگیری از یک کتاب شطرنج به طور خاص، این است که یک کارت ویزیت یا یک کارت فهرست بردارید و در حالی که کارت را روی حرکات برنده قرار می دهید آنها را حدس بزنید و بازی کنید.
وقتی درست حدس زدید، عالی است، سپس حرکت حریف را انجام دهید و دوباره حدس بزنید.

سایر مطالب پیشنهادی :