پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا جودیت پولگار قهرمان جهان است؟

با وجود اینکه او تنها زنی است که در بین 100 نفر برتر فدراسیون جهانی شطرنج رتبه بندی شده است، اما پولگار هرگز قهرمان مسابقات جهانی زنان نشده است او در 14 سالگی آنقدر از هم سالان زن خود پیشی گرفت که دیگر در مسابقات زنان شرکت نکرد.

سایر مطالب پیشنهادی :