پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چگونه می توانم بازی شطرنج را به خودم بیاموزم؟

یادگیری قوانین شطرنج آسان است:
1. صفحه شطرنج رابچینید.
2. حرکت دادن مهره ها را یاد بگیرید.
3. قوانین ویژه را کشف کنید.
4. یاد بگیرید چه کسی اولین حرکت را انجام می دهد.
5. قوانین نحوه برنده شدن را بررسی کنید.
6. استراتژی های اساسی را مطالعه کنید.
7. با انجام تعداد زیادی بازی، تمرین کنید

سایر مطالب پیشنهادی :