پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چرا سفید در شطرنج حرف اول را می زند؟

مبتدیان شطرنج قدرت "ابتدا سفید" را خیلی سریع می آموزند. آنها خواهند دید که حتی حریف مهره های سفید را ترجیح می دهد. آنها با مهره سفید حتی وقتی در حال بازی با حریف قوی تری هستند احساس قدرت می کنند. به همین دلیل ، بازیکنانی که سفید بازی می کنند ممکن است انگیزه بیشتری برای پیروزی داشته باشند.

سایر مطالب پیشنهادی :