پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

بهترین استراتژی در شطرنج چیست؟

بهترین نکات استراتژی برای مبتدیان عبارتند از :

- تلاش برای کنترل مرکز از شروع تا پایان بازی شطرنج

- همیشه تا حد امکان سریعتر تمام مهره های خود را توسعه دهید

- سعی نکنید همیشه مهره های ثابتی را در شروع بازی حرکت دهید.

- از شاه با قلعه گرفتن در صورت امکان محافظت کنید.

- سریع وزیر را حرکت ندهید.

- رخ ها را در امتداد هم قرار دهید و آنها را در ستون های باز بگذارید.

- دوباره قبل از اینکه پیاده ها را حرکت دهید فکر کنید زیرا نمی توانید به عقب برگردید.

- اگر مهره بدی دارید تلاش کنید سریعتر آن را عوض کنید.

منبع : ichess.net

سایر مطالب پیشنهادی :