پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چه کسی قانون آن پاسان را اختراع کرد؟

حرکت آنپاسان یا آن پاسان در سال 1561 اختراع شد و در سال 1880 به عنوان قانون رسمی پذیرفته شد.

آن پاسان به معنی در حال گذر می باشد. قانون آن پاسان بیان می کند اگر یک پیاده دو خانه حرکت کند و در مجاور پیاده حریف قرار گیرد پیاده حریف می تواند آن را بزند گویی که یک خانه حرکت کرده است.

منبع : chesshouse.com

سایر مطالب پیشنهادی :