پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا مهره فیل بهتر از مهره اسب است؟

به عنوان یک قاعده کلی در شطرنج، اسب ها در موقعیت های بسته و فیل ها در موقعیت های باز بهتر هستند.

فیل ها معمولا کمی بهتر از اسب ها در نظر گرفته می شوند به خاطر اینکه آنها سریعتر حرکت می کنند و در حالات خاصی می توانید با دو فیل و مهره شاه برای مات اقدام کنید اما با دو اسب نه.

منبع : stackexchange.com

سایر مطالب پیشنهادی :