پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا مگنوس کارلسن می توانست میخائیل تال را شکست دهد؟

مگنوس کارلسن قطعا برنده خواهد شد زیرا مهارت های شطرنج تال بسیار قدیمی است. مهارت های کارلسن شامل حمله، دفاع، پیشگیری، قربانی و بسیاری دیگر است. اما مهارت تال فقط در قسمت قربانی تجربه می شود که نقطه قوت اوست.

سایر مطالب پیشنهادی :