پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا امانوئل لاسکر بچه داشت؟

امانوئل لاسکر و همسرش سه فرزند دیگر داشتند: پسر بزرگتر به نام برتولد و دو دختر کوچکتر به نامهای تئوفیلی و آمالی. امانوئل، در 11 سالگی، که تا آن زمان دارای تحصیلات مرسوم یهودی بود، توسط والدینش به برلین فرستاده شد تا استعداد ریاضیاتی را که از جوانی نشان داده بود پرورش دهد.

سایر مطالب پیشنهادی :